Bc. Martina Kumpová

Bachelor's thesis

Sociální kurátor a jeho role v životě dítěte na cestě ústavní výchovou

Social curator and his/her role in the life of children on their way through the institutional education
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce je „Sociální kurátor a jeho role v životě dítěte na cestě ústavní výchovou“. Práce je členěna na dvě části, na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá základním přehledem o sociálním kurátorovi, o dítěti s poruchami chování, dále zmiňuje podmínky a zařízení pro výkon ústavní výchovy a v neposlední řadě novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Empirická …more
Abstract:
My thesis has been devoted to the topic of “Social curator and his/her role in the life of children on their way through the institutional education. The work is divided into two parts – the theoretical and the practical one. The theoretical part deals with the basic overview of a social curator and a child with behavioral disorders; furthermore, it focuses on conditions and establishments designed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Petra Segeťová
  • Reader: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta