Theses 

Společná zemědělská politika EU: Komparace přístupu České a Slovenské republiky k rozvoji venkova v letech 2004 - 2008 – Mgr. Tereza Klusoňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Tereza Klusoňová

Bakalářská práce

Společná zemědělská politika EU: Komparace přístupu České a Slovenské republiky k rozvoji venkova v letech 2004 - 2008

Common agriculture policy EU: Comparison of the approaches to the rural development in Czech republic and Slovakia 2004 - 2008

Anotace: Náplní práce je srovnání pojetí rozvoje venkova Českou a Slovenskou republikou v letech 2004 až 2008. Obě republiky jsou srovnány na základě následujících indikárorů: 1) Odlišnosti koncepcí strategických dokumentů obou zemí, 2) konkrétní finančně podpořené oblasti týkající se rozvoje venkova, 3) efektivita čerpání financí a 4) porovnání celkového pokroku v oblasti rozvoje venkova v obou zemích. Stěžejní hypotézou práce je tvrzení, že Česká republika byla v porovnání se Slovenskem ve věci rozvoje venkova prostřednictvím evropských dotací efektivnější a celkový výsledek rozvojového procesu je v Česku uspokojivější než na Slovensku. Hypotéza bude prověřena komparací výše uvedených indikátorů.

Abstract: The aim of this bachelor work is the comparison of rural development strategy of Czech republic and Slovakia in the period 2004 - 2008. The indicators of comparison are folowing: 1)The differences between the Czech and Slovakian conception of rural development, 2) the areas and goals which were funded, 3) the effectivness of grant utilization, 4) the comparison of global progress at both of the monitoring countries. The main hypothesis of the work is that Czech republic is more efficient and the result of it´s rural development strategy is more satisfactory than in Slovakai. The truthfulness of this hypothesis is being screened through above-mentioned indicators.

Klíčová slova: Společná zemědělská politika, rozvoj venkova, Česká republika, Slovensko. Common agriculture policy, rural development, Czech republic, Slovakai.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Marián Belko, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:06, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz