Bc. Denisa Růžičková

Master's thesis

Psychologické a sociologické aspekty působení elektronických médií, vliv na životní styl a hodnotové a postojové orientace

Psychological and sociological aspects of online media, influence on lifestyle and value and attitude orientation
Abstract:
Diplomová práce se věnuje tématu psychologických a sociálních aspektů působení elektronických médií, vlivu na životní styl, hodnotovou a postojovou orientaci žen ve věkové skupině 20-30 let. Je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je pojednáno o funkci elektronických médií v současné společnosti. Je zde vysvětleno, proč mají elektronická média schopnost ovlivňovat postoje …more
Abstract:
Thesis deals with the topic of ‘Psychological and social aspects of the electronic media affect – impact to the life style, the value and the attitudinal orientation. It is divided into two parts – the theoretical and the practical one. The theoretical part deals with the functioning of electronic media in contemporary society. It explains why the electronic media have the ability to influence the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2016
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Čírtek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní