Bc. Denisa Růžičková

Master's thesis

Psychologické a sociologické aspekty působení elektronických médií, vliv na životní styl a hodnotové a postojové orientace

Psychological and sociological aspects of online media, influence on lifestyle and value and attitude orientation
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje tématu psychologických a sociálních aspektů působení elektronických médií, vlivu na životní styl, hodnotovou a postojovou orientaci žen ve věkové skupině 20-30 let. Je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je pojednáno o funkci elektronických médií v současné společnosti. Je zde vysvětleno, proč mají elektronická média schopnost ovlivňovat postoje …viac
Abstract:
Thesis deals with the topic of ‘Psychological and social aspects of the electronic media affect – impact to the life style, the value and the attitudinal orientation. It is divided into two parts – the theoretical and the practical one. The theoretical part deals with the functioning of electronic media in contemporary society. It explains why the electronic media have the ability to influence the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2016
  • Vedúci: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní