Jaroslava Bobková

Doctoral thesis

Nevládní organizace v OSN: Role nevládních organizací v OSN a její implikace pro globální vládnutí

Non-Governmental Organisations in the UN: The Role of Non-Governmental Organisations in the UN and Its Implications for Global Governance
Anotácia:
Navzdory rostoucímu zájmu akademické obce i dalších zainteresovaných stran o téma role nevládních organizací (NGOs) v OSN a v širším mezinárodním systému zůstává toto téma v literatuře mezinárodních vztahů nedostatečně probádáno. Dosavadní literatura se zaměřuje především na úzké případové studie a/nebo zaujímá čistě teoretický pohled, což neumožňuje vytváření závěrů o roli v OSN a jejích dopadech …viac
Abstract:
Despite the increased interest of both practitioners and academics in the role of NGOs in the UN and the wider international system, a gap has been identified in the existing international relations literature on this issue, for most of it focuses only on narrow case studies and/or lacks the empirical evidence to make conclusions on the role of NGOs in the UN and its impacts on global governance, the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedúci: Zuzana Lehmannová
  • Oponent: Zdeněk Veselý, Radana Makariusová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81103