Bc. Tomáš Tulak

Bachelor's thesis

Zdravý životní styl jako marketingový trend

Healthy lifestyle as a marketing trend
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá moderním marketingem, zdravým životním stylem a trhem jogurtů. Je zde definován marketing, spotřebitel a jeho chování, obal a vztahy mezi nimi. Zaměřuje se na zásady zdravého a aktivního životního stylu, a na alternativní způsoby stravování. Praktická část této práce je zaměřena na svět jogurtů. Představuje nejčastější hesla a loga na obalech jogurtů. Je zde představen …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with modern marketing, a healthy lifestyle and the yogurt market. It defines marketing, the consumer and his behavior, packaging and the relationships between them. It focuses on the principles of a healthy and active lifestyle, and on alternative ways of eating. The practical part of this work is focused on the world of yogurt. Features the most common slogans and logos …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: PhDr. Marie Koubová
  • Reader: Ing. Mgr. Oldřich Johannes Petr

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní