Bc. Tereza Čuláková

Diplomová práce

Cena ve veřejných zakázkách (ekonomické a právní aspekty)

Price in Public Tenders (Economic and Legal Aspects)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá cenou ve veřejných zakázkách a jejími právními a ekonomickými aspekty. Vzhledem k nabytí účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek, se práce částečně věnuje srovnání nové a staré právní úpravy. Začátek práce se věnuje krátkému exkurzu do tématu a vyjasňuje základní pojmy. Dále se pak věnuje ceně samotné, a to v pořadí v jakém se postupuje v průběhu zadávání veřejné …více
Abstract:
The thesis deals with price in Public procurements and with its financial-law and economic aspects. Due to the entry into force of the new law on public procurement, the work is partly devoted to a comparison of the new and former legislation. First part of the diploma thesis is focused on a brief excursion into the topic and clarifies the basic concepts. This is followed by the chapter dealing with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta