Bc. Kateřina Kolíbalová

Bakalářská práce

Význam hudby v díle Davida Lynche

Significance of music in films by David Lynch
Anotace:
Cílem bakalářské práce je dokázat, že úloha zvuku ve filmech Davida Lynche je stejně důležitá jako její vizuální část, a v některých případech také může fungovat jako samostatný prvek vyprávění, aniž by došlo ke zničení konceptu audiovizuálního díla. Mou snahou je popsat jednotlivé zvukové části charakteristické pro Lynchovu filmovou tvorbu, a na základě vhodných příkladů seznámit recipienta s touto …více
Abstract:
The aim of this thesis is to prove that the role of sound in films by David Lynch is as important as the visual part, and in some cases it may also works as a separate element of the narrative without destroying the concept of an audiovisual work. My aim is describe the sound of the characteristic of Lynch's film production and on the basis of suitable examples is recipient acquainted with this issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta