Jana Petruchová

Bakalářská práce

Analýza syntetických potravinářských barviv pomocí kapalinové chromatografie

Analysis of synthetic food dyes using liquid chromatography
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá stanovením syntetických potravinářských barviv pomocí kapalinové chromatografie. Teoretická část se věnuje dělení, charakteristice a užití syntetických potravinářských barviv. Dále pak principu a instrumentaci vysokoúčinné kapalinové chromatografie se zaměřením na hydrofilní interakce včetně možností stanovení barviv v různých potravinách či tělních tekutinách. Experimentální …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with determination of synthetic food dyes by liquid chromatography. Theoretical part is devoted to classification of food dyes, their characteristics and using of synthetic food dyes. Then principle and instrumentation of liquid chromatography with specialization on hydrophilic interactions including options of determination of dyes in variable foodstuffs or body fluids. Experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Česla, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Petruchová, Jana. Analýza syntetických potravinářských barviv pomocí kapalinové chromatografie. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická