Mgr. Jan Fiala

Bakalářská práce

Separace krátkých oligonukleotidů ve vybraných módech vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Separation of short oligonucleotides in selected modes of high-performance liquid chromatography
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo studium retenčního mechanismu modelových směsí trinukleotidů pomocí hydrofilní interakční chromatografie s elektrostatickou repulzí (ERLIC). V tomto módu na rozdíl od hydrofilní interakční chromatografie (HILIC) převládají iontové interakce nad hydrofilními. Studium retenčního chování analytů bylo provedeno na koloně PolyWAX LP™, jejíž stacionární fáze je tvořena lineárním …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on studying the retention mechanism of trinucleotides model mixtures. The analysis was performed using hydrophilic interaction chromatography with electrostatic repulsion (ERLIC) where in contrast with hydrophilic interaction chromatography (HILIC) majority of interactions is ionic instead of hydrophilic. The study of retention behaviour of analytes was performed on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta