Bc. Michaela Jarošová

Bakalářská práce

Změny v životě člověka s těžkým postižením při vstupu do pobytového zařízení

Changes in live of an individual with severe disabilities in the transition to a residential facility
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou změn v možnostech péče a podpory rodiny s člověkem s těžkým postižením před rokem 1989 až do současnosti. Popisuje vývoj pobytového zařízení a přístup pracovníků pobytového zařízení k jedincům s těžkým postižením. Dále se věnuje faktorům, které vedly rodinu k umístění dítěte do pobytového (ústavního) zařízení před rokem 1989. První kapitola celkově popisuje …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the issue of changes in possibilities of care and support of family with severe impairment person before 1989 until present. It describes the development of special needs facility and the approach of its workers to people with severe disability. The study also focuses on factors which have led the family to place the child in the residential (institutional) facility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta