Mgr. Bc. Petr Šobotník

Bachelor's thesis

Marketingová komunikační kampaň projektu Světluška a výzkum veřejného mínění

Marketing communication campaing of a Světluška project and market research
Abstract:
Práce analyzuje propojení marketingu s neziskovým sektorem, včetně Společenské odpovědnosti firem (CSR) a na projektu Světluška hodnotí toto fungování konkrétně. Práce se dále zabývá postoji veřejnosti k charitativním organizacím, jejich znalostí a ochotou přispívat. V rámci práce byl realizován vlastní výzkum odrážející tyto postoje pro rok 2008.
Abstract:
This thesis analyses the connection between marketing and the non-profit sector, which includes Corporate Social Responsibility (CSR). Project Světluška is an example of this connection at work. The next topic of the thesis is the opinion of Czech society in regard to CSR and charitable organizations, Czech society’s awareness of these organizations’ projects, and their willingness to donate. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2009
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: Dr. Ján Mišovič, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní