Sabina Synková

Bakalářská práce

Životní styl pacientů s degeneratovním onemocněním bederní páteře

Lifestyle of patients with degenerative disease of the lumbar spine
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá životním stylem pacientů s degenerativním onemocněním bederní páteře. Zaměřuje se na to, jak jsou pacienti tímto onemocněním ovlivněni v běžném životě, jaká je jejich fyzická, psychická, ekonomická a sociální stránka života. V teoretické části je charakterizováno dané onemocnění a poté navazuje ošetřovatelská péče o pacienta. Průzkumné šetření se pak zabývá životním stylem …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the lifestyle of patients with degenerative disease of the lumbar spine. It focuses on how patients are affected by this disease in everyday life, what their physical, mental, economic and social aspects are. In the theoretical part the given disease is characterized and then the nursing care of the patient is followed. The exploratory survey then examines the patient …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Iva Marková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Synková, Sabina. Životní styl pacientů s degeneratovním onemocněním bederní páteře. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií