Michaela STŘÍŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Specifické aspekty péče o dlouhodobé venózní katetry

Specific aspects of care for long-term venous catheters
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku specifických aspektů péče o dlouhodobé venózní katetry. Práce předkládá souhrn teoretických poznatků o této problematice. Dále prezentuje výsledky v péči o centrální venózní katetry z anonymního průzkumného dotazníkového šetření. Na základě výsledků průzkumného šetření jsme zjistili, že znalosti všeobecných sester v oblasti krátkodobých centrálních venózních …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of specific aspects of care for long-term venous catheters. The thesis presents a summary of theoretical knowledge about this issue. Furthermore, it presents results in the care of central venous catheters from an anonymous survey questionnaire. Based on the survey, we found that nurses' knowledge of short-term central venous catheters is excellent. We also …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Alena Kohlová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STŘÍŠKOVÁ, Michaela. Specifické aspekty péče o dlouhodobé venózní katetry. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií