Bc. Anna Hradecká

Diplomová práce

Možnosti využití otevřených dat (open data) ve vybraných agendách veřejné správy

Use of selected open spatial data within the public administration agendas
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje konceptu otevřených prostorových dat a Volunteered Geographic Information (VGI) – datům vytvářeným dobrovolníky většinou bez kartografického vzdělání, a jejich využití ve veřejné správě. Cílem práce bylo analyzovat, jaká otevřená data a jakým způsobem jsou ve veřejné správě publikována a jaká využívána. V praktické části byla zhodnocena současná situace v Brně a byly …více
Abstract:
In this thesis we study the concepts of Open Spatial Data and Volunteered Geographic Information (VGI) – data collected by volunteers, who oftentimes do not have any form of education in Cartography. The aim of the thesis was to identify what data is being published and what data is being used within the public administration and analyze this process. In the practical part the current situation in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta