Bc. Anna Hradecká

Master's thesis

Možnosti využití otevřených dat (open data) ve vybraných agendách veřejné správy

Use of selected open spatial data within the public administration agendas
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje konceptu otevřených prostorových dat a Volunteered Geographic Information (VGI) – datům vytvářeným dobrovolníky většinou bez kartografického vzdělání, a jejich využití ve veřejné správě. Cílem práce bylo analyzovat, jaká otevřená data a jakým způsobem jsou ve veřejné správě publikována a jaká využívána. V praktické části byla zhodnocena současná situace v Brně a byly …more
Abstract:
In this thesis we study the concepts of Open Spatial Data and Volunteered Geographic Information (VGI) – data collected by volunteers, who oftentimes do not have any form of education in Cartography. The aim of the thesis was to identify what data is being published and what data is being used within the public administration and analyze this process. In the practical part the current situation in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Reader: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta