Bc. Michaela Hirschová

Diplomová práce

Vliv kardiovaskulárního tréninku na variabilitu krevního tlaku během dne a noci u žen s ischemickou chorobou srdeční

The effect of cardiovascular exercise on variability of blood pressure during the day and night in women with ischemic heart disease
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo stanovit vliv kardiovaskulárního tréninku na variabilitu krevního tlaku během dne a noci u žen s ischemickou chorobou srdeční. Do studie se zapojilo celkem 13 pacientek ve věku 59 ± 7 let a ejekční frakcí 66,0 ± 8,2 %, které během řízeného rehabilitačního programu absolvovaly 7 denní ambulantní monitorování krevního tlaku. Během monitorování nepřerušily farmakoterapii. Vliv …více
Abstract:
This study discusses the effect of cardiovascular exercise on variability of blood pressure during the day and night in women with ischemic heart disease. Thirteen patients in age of 59 ± 7 years and with eject fraction of 66,0 ± 8,2 % took part in this study. During a conducted rehabilitation programme, every participant underwent seven day long ambulatory blood pressure monitoring. Throughout this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce