Kristýna SUDKOVÁ

Bakalářská práce

Mediální gramotnost studentů vybraných středních škol v návaznosti na výuku mediální výchovy

Media literacy of selected secondary school students in relation to media education
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá komparací mediální gramotnosti studentů Střední odborné školy v Luhačovicích a Střední školy uměleckoprůmyslové v Uherském Hradišti, na nichž probíhalo dotazníkové šetření. Obě střední školy při tvorbě Školních vzdělávacích programů vycházely se stejných dokumentů Rámcového vzdělávacího programu, a to nejen v případě uměleckých oborů, ale také ekonomického …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the comparison of media literacy education of students of the Secondary Vocational School in Luhačovice and the Secondary School of Arts and Crafts in Uherské Hradiště, where a questionnaire survey was conducted. Both secondary schools based the creation of school educational programs on the same documents of the Framework educational programme, not only in the case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jitka Horáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUDKOVÁ, Kristýna. Mediální gramotnost studentů vybraných středních škol v návaznosti na výuku mediální výchovy. Olomouc, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses a93bm4 a93bm4/2
7. 5. 2020
Složky
Soubory
Marklová, E.
8. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.