Monika PĚNČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Cross-cultural issues affecting communication in multinational companies

Cross-cultural issues affecting communication in multinational companies
Abstract:
Tato práce se zabývá tématem komunikace v nadnárodní společnosti. Popisuje specifika, kterými se komunikace ve zvolené společnosti projevuje především z pohledu kulturních rozdílů a přístupů zahraničních manažerů působících na pozici generálního ředitele. Zkoumá, jak odlišné kulturní zázemí ovlivňuje komunikační proces ve zvolené nadnárodní společnosti. Teoretická část se věnuje rozboru základních …více
Abstract:
This thesis deals with the communication process in a multinational company. It gives a description of communication specificity arising from cultural differences and various approaches of managers working as CEOs in a selected multinational company. It attempts to examine how a different cultural background may affect communication process in the selected multinational company. Theoretical part explains …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Zveřejnit od: 30. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PĚNČÍKOVÁ, Monika. Cross-cultural issues affecting communication in multinational companies. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 3. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání