Bc. Simona Hubal, DiS.

Master's thesis

Kompetence sester v intenzivní péči v České republice a Rakousku

Competence of nurses in intensive care in the Czech Republic and Austria
Anotácia:
Diplomová práce na téma Kompetence sester v intenzivní péči v České republice a Rakousku má za úkol srovnat a zhodnotit znalost rozsahu platných činností (kompetencí) sester pracujících v intenzivní péči v České republice a Rakousku, znalost klíčových kompetencí u sester se specializací i bez specializace v intenzivní péči, a znalost daných legislativní norem, jako i zjistit vliv kompetencí na míru …viac
Abstract:
The thesis with the topic of Competencies of Nurses in Intensive Care in the Czech Republic and in Austria has the aim to compare and evaluate the range of valid activities (competencies) of nurses working in intensive care in the Czech Republic and in Austria as well as the knowledge of key competencies of nurses specializing or not in intensive care and the knowledge of the legislation in question …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedúci: PhDr. Olga Suková
  • Oponent: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta