Bc. Anna Petrželková

Diplomová práce

Mediální reprezentace seniorů ve vybraném českém pravicovém a levicovém tisku

Media Representation of Seniors in Selected Czech Left-wing and Right-wing Dailies
Anotace:
Výzkum analyzuje mediální reprezentaci seniorů ve vybraných českých pravicových a levicových médiích – středopravicové MF DNES a levicovém Právu v prvním pololetí roku 2016. Cílem bylo zjistit, jak vybraná pravicová a levicová média prezentují seniory svým čtenářům, jaké k tomu využívají editoriální strategie, jaká je podoba jejich mediální reprezentace a zda a jak se v článcích o seniorech projevuje …více
Abstract:
The study analyses media representation of seniors in selected Czech right-wing and left-wing dailies – MF DNES and Právo in the first half of 2016. The aim of the work was to find out how selected right-wing and left-wing dailies present seniors to their readers, which editorial strategy they use, what the media representation of seniors is like and how different editorial strategies are reflected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií