Ing. Jan Matička

Bakalářská práce

Návrh a implementace SW pro správu zařízení určeného pro lokalizaci polohy mobilních objektů pomocí GPS

Design and implement SW to manage devices for localization mobile objects using GPS
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou možnosti sledování mobilních zařízení, jejich správa a vizualizace pohybu, kde v první části práce jsou shrnuty možnosti sledování pohybujících se objektů dnes dostupnými technologiemi. V dalších částech práce je představen návrh a vývoj webové aplikace a aplikace určené pro mobilní telefony s operačním systémem Android.
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with possible ways to surveil mobile devices, to administer them and to visualize their location and movement. The first part of the Thesis summarizes all methods of object surveillance by means of currently available technologies. In its other parts, the Thesis presents a design and development of a web application and an application to be used in mobile telephones with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Fikejz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matička, Jan. Návrh a implementace SW pro správu zařízení určeného pro lokalizaci polohy mobilních objektů pomocí GPS. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky