Bc. Lada Nedomová

Bachelor's thesis

Informovanost dívek a mladých žen o prevenci rakoviny děložního čípku

Knowledge regarding cervical carcinoma in population of girls and young women
Abstract:
Práce je zaměřena na zjištění znalostí respondentek o prevenci nádorového onemocnění děložního čípku a to se zaměřením na zdroje těchto informací. Spolu se znalostmi respondentek byl zjišťován jejich zájem o edukační materiál týkající se preventivní gynekologické prohlídky. Z výsledků vyplynulo, že mladá generace žen má dostatečné znalosti týkající se prevence nádorového onemocnění děložního čípku …more
Abstract:
The work is focused on the respondentꞌs knowledge regarding the prevention of cervical cancer focusing on the information sources. The respondentꞌs interest in the educational material of preventive gynecological examination was investigated, as well. The results showed that a generation of women in young age has a lot of knowledge about the prevention of cervical cancer. This knowledge is mainly gained …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2018
  • Supervisor: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.
  • Reader: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta