Bc. Lukáš Ságl

Bakalářská práce

SWOT analýza podnikatelského subjektu

SWOT Analysis of Enterprise
Anotace:
Práce se zabývá analýzou podnikatelského subjektu Hubertka Louny z pohledu mikroprostředí a makroprostředí. Ověřuje, jak společnosti pracuje se stávajícími zákazníky a získává nové. Práce se dále zabývá silnými a slabými stránkami podnikatelského subjektu a zároveň i hrozbami a jeho příležitostmi. V závěru jsou uvedeny návrhy pro další rozvoj subjektu.
Abstract:
This work deals with the analysis of the business subject Hubertek Louna from the point of view of the microenvironment and macroenvironment. It verifies how the company works with existing customers and acquires new ones. The work also deals with the strengths and weaknesses of the business entity as well as threats and opportunities. In the end, there are suggestions for further development of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ilona Toufarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní