Mgr. Ondřej Ekl

Bachelor's thesis

Kosovo a Srbsko - současnost a budoucnost vztahu

Kosovo and Serbia - Relationship in Present And Future
Abstract:
Práce přináší pohled na vývoj vztahů mezi Kosovem a Srbskem a na jejich perspektivu. Před pěti lety vyhlásila Priština jednostranně nezávislost a vztahy mezi oběma zeměmi se doposud nepodařilo urovnat. Shrnutí nejdůležitějších událostí a aktuálního dění slouží jako podklad pro analýzu ve druhé části práce. V ní autor představuje několik scénářů možného vývoje situace v regionu. Navrhuje také řešení …more
Abstract:
This thesis offers a view of actual relationship between Kosovo and Serbia and its future perspective. Pristina unilaterally declared its independence five years ago and the conflict between both countries has not been resolved yet. The summary of the most important events and incidents serves as the basis for an analysis offered in the second part of the thesis. The author presents several scenarios …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: Bc. Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií