Mgr. et Mgr. Michaela Strapáčová

Bakalářská práce

Postoj států západního Balkánu k osamostatnění Kosova

The position of the Western Balkan countries to the independence of Kosovo
Anotace:
Záměrem práce je rozbor postojů jednotlivých států bývalé Jugoslávie a Albánie k osamostatnění Kosova. Jejich stanovisko je analyzováno ze dvou vzájemně souvisejících perspektiv. Za prvé v závislosti na vztahu jednotlivých zemí ke členství v Evropské unii a vlivu politiky USA a zadruhé v závislosti na dopadech jejich vlastní národnostní problematiky. Oba aspekty dotváří celkový pohled na perspektivu …více
Abstract:
The ambition of this work is to investigate the attitudes of individual Former Yugoslavia states and Albania to the Kosovo independence. Their position is analyzed from two mutually linked perspectives. Firstly, it is compared to relations to European Union’s membership and US policy influence and secondly, relative to impact of their own national minority’s problems. Together they form complete perspective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Srdjan Prtina
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií