Bc. Pavel Kadaňka

Bachelor's thesis

Zkrácené přípravné řízení z pohledu služby pořádkové policie

Shortened Preparatory Procedure from the Riot Police Service Point of View
Anotácia:
V této práci je popsáno, jak lze velmi účinně postihovat méně závažné a jednoduše prokazatelné přečiny v trestním řízení České republiky prostřednictvím zkráceného přípravného řízení. Institut zkrácené přípravné řízení je zde blíže specifikován de lege lata za užití současné platné právní úpravy a zároveň jsou zde vymezeny jeho cíle, účel, funkce, základní zásady řízení a rozvedeny jednotlivé úkony …viac
Anotácia:
á samosoudce ve zjednodušeném řízení před soudem trestní příkaz.
Abstract:
In this work it is described how it is possible to concern less serious and simply provable offences in a criminal procedure of the Czech Republic very efficient thanks to a shortened preparatory procedure. Juridical institute of the shortened preparatory procedure is "de lege lata" more specified here using current valid legal regulations. At the same time the aims, purpose, function, basic principles …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2010
  • Vedúci: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure