Veronika Skřivanová

Bachelor's thesis

Obraz spisovatele v diskusních pořadech České televize

The Image of Writer in Česká televize Talk Shows
Abstract:
Tématem práce bylo pokusit se odpovědět na otázku, jaký mediální obraz o současném českém spisovateli podávají tři nejsledovanější talk show v předním českém veřejnoprávním médiu. Práce se věnuje formátu televizního pořadu talk show z hlediska historie v českém i světovém kontextu, popisuje strukturu pořadu a jeho typické znaky. Rozebírá také styl vedení interview jednotlivých moderátorů a zároveň …more
Abstract:
The main topic of this work was to answer the question what kind of image about contemporary Czech writer do three of the most watched talk shows in Czech public television present. This work studies the history of talk shows in perspective of Czech and worldwide environment; moreover it describes structure of the broadcast and its typical features. Furthermore it analyses how individual hosts of talk …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jiří Studený, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Skřivanová, Veronika. Obraz spisovatele v diskusních pořadech České televize. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / Historical and Literary Studies