Veronika LERCHOVÁ

Bakalářská práce

Analysis and comparison of Elizabeth and Emma, the protagonists of Jane Austen´s novels Pride and Prejudice and Emma

Analysis and comparison of Elizabeth and Emma, the protagonists of Jane Austen´s novels Pride and Prejudice and Emma
Abstract:
The object of my undergraduate thesis is to analyse and compare Elizabeth Bennet from the novel Pride and Prejudice and Emma Woodhouse from the novel Emma written by Jane Austen and to find differences and similarities between them.
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je analyzovat a srovnat Elizabeth Bennetovou z románu Pýcha a Předsudek a Emmu Woodhouseovou z románu Emma autorky Jane Austenové. Hlavním úkolem je najít rozdíly a podobnosti mezi těmito dvěma fiktivními ženskými postavami v anglické literatuře.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 38481

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LERCHOVÁ, Veronika. Analysis and comparison of Elizabeth and Emma, the protagonists of Jane Austen´s novels Pride and Prejudice and Emma. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická