Marie Drlíčková

Bachelor's thesis

Credit risk management

Řízení kreditního rizika
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá úvěrovým rizikem komerčních bank. Cílem práce je popsat metody, kterými řídí úvěrové riziko největší české banky, a také prozkoumat, jaká je současná situace v českém bankovním sektoru: zhodnotit úroveň regulatorního kapitálu, popsat rizikové expozice a strukturu úvěrů v systému jako celku a samostatně ve třech vybraných bankách. Data jsou čerpána ze statistik zveřejňovaných …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with credit risk of commercial banks. The aim of the thesis is to describe methods used to manage credit risk of the largest Czech banks and to examine the current situation in the Czech banking sector: to evaluate the level of regulatory capital, to describe risk exposures and structures of loans in the system as a whole and separately in the three selected banks. The data …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedúci: Petr Kielar
  • Oponent: Luděk Palán

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77929

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví