Vladislav Kuznecov

Diplomová práce

Srovnání finančních nástrojů podle IFRS a US GAAP

Comparision of financial instruments according to IFRS and US GAAP
Anotace:
Jak již název napovídá, diplomová práce se zabývá srovnáním účetní úpravy finančních nástrojů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a úpravy podle Všeobecně uznávaných účetních principů (US GAAP). Vzhledem k rozsahu obou úprav týkajících se finančních nástrojů se práce soustředí na tři nejvýznamnější oblasti – klasifikaci finančních nástrojů, impairment a zajišťovací účetnictví …více
Abstract:
As you might expect from Master's thesis name, it compares financial instruments codification according to International Financial Reporting Standard (IFRS) and Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP). Due to the large scope of both codifications, thesis concentrates on the most significant areas of the financial instruments – classification of financial instruments, impairment and hedge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Vladimír Zelenka
  • Oponent: Jiří Pelák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72258