Bc. Michaela Svobodová

Master's thesis

Branding and its history - Red Bull

Branding and its history - Red Bull
Anotácia:
Hlavním cílem této diplomové práce je stanovení strategie značky a marketingové komunikace společnosti Red Bull CZ s.r.o., a to prostřednictvím podnikové struktury a marketingové strategie akcí. Tato práce se bude zabývat úspěšnou světovou značkou, její historií, lokálními a globálními aktivitami pro budování značky a marketingovou komunikací. Všechny tyto aktivity budou popsány skrze Red Bull Dodgeball …viac
Abstract:
The main aim of the diploma thesis is to determinate brand strategy and marketing communication of the company Red Bull CZ, s.r.o., through corporate structure and event marketing strategy. This thesis will address to successful global brand, its history, global and local brand building activities and marketing communication. All these activities author describes through the Red Bull DodgeBall 2. Reader …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedúci: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication