Bc. Robert Havlíček

Bakalářská práce

Webová aplikace pro astronomické pozorovací deníky

Web application for astronomical observation diaries
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj webové aplikace pro vedení pozorovacích deníků pro Ústav teoretické fyziky a astrofyziky. Vývoj aplikace probíhal na základě analýzy a reimplementace staré aplikace. Zároveň byla aplikace rozšířena o požadované funkce.
Abstract:
The thesis is aimed on developing a web application for observation diaries for Department of Theoretical Physics and Astrophysics. Application development was conducted on the basis of analysis and reimplementation of the old application. At the same time new application was extended to include the required features.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky