Bc. Robert Havlíček

Bachelor's thesis

Webová aplikace pro astronomické pozorovací deníky

Web application for astronomical observation diaries
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj webové aplikace pro vedení pozorovacích deníků pro Ústav teoretické fyziky a astrofyziky. Vývoj aplikace probíhal na základě analýzy a reimplementace staré aplikace. Zároveň byla aplikace rozšířena o požadované funkce.
Abstract:
The thesis is aimed on developing a web application for observation diaries for Department of Theoretical Physics and Astrophysics. Application development was conducted on the basis of analysis and reimplementation of the old application. At the same time new application was extended to include the required features.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Martin Kuba, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky