David Bilko

Bakalářská práce

Rodinný dům – Podlahové vytápění, kondenzační technika

Family House – Floor Heating, Condensing Technics
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro rodinný dům. První část práce bude zaměřena na samotný rodinný dům, který je navržen jako dvoupatrový pro čtyřčlennou rodinu. Druhá část práce řeší vytápění objektu a tepelně technické vlastnosti stavby. V tomto objektu bude navrženo podlahové vytápění a desková otopná tělesa. K ohřevu teplé vody bude využit plynový kondenzační kotel v …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is the elaboration of the project documentation for a family house. The first part of the thesis is focused on the particular family house which is designed as a two-storey building for a for a family of four. The second part of the thesis deals with the heating of the building and also its thermal technical properties. In this building the floor heating and panel radiators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Zdeněk Galda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Prostředí staveb