Lenka Pavlačková

Diplomová práce

Projekt řízení nákladů v procesu nákupu s použitím metody Activity-Based Costing v podniku Meopta - optika, s. r. o.

The Project of Cost Management in Purchase Procedure by Using the Activity-Based Costing Method in Company Meopta - optika, s. r. o.
Anotace:
Diplomová práca sa zaoberá vytvorením metódy zachytenia nákladov, vznikajúcich pri ob-starávaní materiálu v požadovanej kvalite, v spoločnosti Meopta optika, s. r. o.. Kalkulá-cia nákladov má zachytiť všetky náklady vznikajúce pri zabezpečovaní požadovaného ma-teriálu, pričom sa berú do úvahy aj náklady vznikajúce pri riešení otázok ohľadom poško-deného materiálu. Zostavenie spôsobu kalkulovania berie …více
Abstract:
This master's thesis is focused on creating a model of allocation of costs that originate in a purchase of material under required conditions in Meopta optika, s.r.o. Costing should allocate all costs created by purchasing the material, while it is necessary to take into ac-count the costs formed by defective material. Costing process considering the method known as Activity Based Costing. The purchase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pavlačková, Lenka. Projekt řízení nákladů v procesu nákupu s použitím metody Activity-Based Costing v podniku Meopta - optika, s. r. o.. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika