Mgr. Ester Detáryová

Master's thesis

Generativita v kontextu pracovní a manželské spokojenosti ve střední dospělosti

Generativity in the context of work and marital satisfaction in middle adulthood
Abstract:
Diplomová práce se zabývá generativitou v kontextu manželské a pracovní spokojenosti v období střední dospělosti. V teoretické části je popsán vývoj konceptu generativity včetně původního pojetí Eriksona a současného modelu generativity. Jsou zde nastíněna témata střední dospělosti a manželské a pracovní spokojenosti. Cílem výzkumu bylo prozkoumat vztahy mezi generativitou a manželskou a pracovní spokojeností …more
Abstract:
The diploma thesis deals with generativity in the context of marital and job satisfaction in the middle adulthood. In the theoretical section, the concept of generativity is described including the original approach of Erikson and the current model. The important topics of middle adulthood and marital and job satisfaction are outlined here. The aim of the study was to explore possible relations among …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta