Mgr. Ester Detáryová

Diplomová práce

Generativita v kontextu pracovní a manželské spokojenosti ve střední dospělosti

Generativity in the context of work and marital satisfaction in middle adulthood
Anotace:
Diplomová práce se zabývá generativitou v kontextu manželské a pracovní spokojenosti v období střední dospělosti. V teoretické části je popsán vývoj konceptu generativity včetně původního pojetí Eriksona a současného modelu generativity. Jsou zde nastíněna témata střední dospělosti a manželské a pracovní spokojenosti. Cílem výzkumu bylo prozkoumat vztahy mezi generativitou a manželskou a pracovní spokojeností …více
Abstract:
The diploma thesis deals with generativity in the context of marital and job satisfaction in the middle adulthood. In the theoretical section, the concept of generativity is described including the original approach of Erikson and the current model. The important topics of middle adulthood and marital and job satisfaction are outlined here. The aim of the study was to explore possible relations among …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta