Jana Černínová, DiS.

Bakalářská práce

Vliv projektu Asistent prevence kriminality na kvalitu života obyvatel sociálně vyloučené lokality ve městě Bruntál

Impact of the crime prevention assistant project on the quality of life of the inhabitants of a socially excluded locality in Bruntál
Anotace:
Cílem bakalářské práce je deskripce a analýza vlivu projektu Asistent prevence kriminality ve městě Bruntál na kvalitu života obyvatel sociálně vyloučené lokality v Bruntále. Cílem teoretické části bude vymezení základních pojmů jako kriminalita, prevence kriminality a představení projektu Asistent prevence kriminality. Praktická část bude zaměřena na vlastní práci asistentů prevence kriminality, zejména …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe and analyze the impact of the project of the crime prevention assistant in the city of Bruntál on the quality of life of the inhabitants of a socially excluded locality in Bruntál. The aim of the theoretical part will be to define the basic concepts such as crime, crime prevention and presentation of the project Assistant crime prevention. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/hrgai/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 8. 2022
  • Vedoucí: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fabián, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě