Theses 

Vlastnosti a klinický význam koaguláza-negativních druhů stafylokoků – Bc. Lenka Fišarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Fišarová

Bakalářská práce

Vlastnosti a klinický význam koaguláza-negativních druhů stafylokoků

Properties and clinical relevance of coagulase-negative species of staphylococci

Anotace: Bakalářská práce se věnuje koaguláza-negativním druhům stafylokoků, popisuje jejich základní vlastnosti a onemocnění, která způsobují. Uvádí poznatky o genomu a mobilních genetických elementech, faktorech virulence a mechanizmech rezistence na antibiotika. Srovnává také koaguláza-negativní stafylokoky s koaguláza-pozitivním druhem Staphylococcus aureus.

Abstract: The thesis deals with coagulase-negative species of staphylococci, describes their basic characteristics and diseases which are caused by them. It shows findings of the genome and mobile genetic elements, virulence factors and mechanisms of antimicrobial resistance. It also compares coagulase-negative staphylococci with coagulase-positive species Staphylococcus aureus.

Klíčová slova: stafylokoky, patogenita, faktory virulence, rezistence, genom, mobilní genetické elementy, staphylococci, pathogenicity, virulence factors, resistance, genome, mobile genetic elements

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Marian Varga, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:06, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz