Mgr. Veronika KULOVÁ

Bakalářská práce

The Development of the Restrictive Immigration Laws in the United States

The Development of the Restrictive Immigration Laws in the United States
Abstract:
The bachelor thesis maps the development of the U.S. immigration policy from its beginning in late 19th century to present. The emphasis is put on the meaningful restrictive immigration laws of the 19th and 20th century. It also outlines the current immigration legislative addopted after 11 September, 2001, new immigration pattern and an attempt to limit the illegal entry to the country.
Abstract:
Bakalářská práce mapuje vývoj imigrační politiky politiky Spojených Států od počátku na konci 19. století až po současnost. Zvláštní důraz je kladen na významné restriktivní zákony 19. a 20. století. Práce zároveň nastiňuje současnou přistěhovaleckou legislativu přijatou po událostech z 11. září 2001, nové imigrační trendy a snahu omezit ilegální vstup do země
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010
Zveřejnit od: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULOVÁ, Veronika. The Development of the Restrictive Immigration Laws in the United States. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta