Bc. Denisa Nicklová

Diplomová práce

Neziskové organizace a mimořádné události

Nonprofit organization and emergencies
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Neziskové organizace a mimořádné události“ je identifikace rolí nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji při zvládání následků povodní včetně nákladů, přínosů, limitů a rizik této participace. Práce sestává ze čtyř hlavních částí. V prvních dvou jsou identifikovány základní pojmy, tedy nezisková organizace a mimořádná událost, přičemž oblast zkoumání je zúžena …více
Abstract:
The objective of the submitted diploma thesis “Nonprofit Organizations and Emergencies” is to identify the role of nonprofit organizations in the matter of flood management in Olomouc region in the Czech Republic. The costs, benefits, limits and risks connected with their participation will also be assessed. The paper consists of four chapters. The first and the second chapter provide the definition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jakub Dostál, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta