Bc. Katarína Popelková

Diplomová práce

Globalizace a udržitelný rozvoj v antropologické perspektivě na příkladu občanského aktivismu v Brně

Globalization and Sustainable Development in the Anthropological Perspective on the Example of Civic actvism in the City of Brno
Abstract:
The diploma thesis tries to point out the need to raise anthropological questions in studying the consequences of globalization processes. At present, it is highlighted by leading social scientists, focusing on the ability of man and human communities to cope with the situations, paradoxes and contradictions posed by globalization, and to create an alternative project of life on Earth. The subject …více
Abstract:
Diplomová práce se snaží poukázat na potřeby nastolovat antropologické otázky při studiu důsledků globalizačních procesů. V současnosti na tuto potřebu upozorňují významní sociální vědci, přičemž svou pozornost zaměřují na možnosti člověka a lidských společenství vyrovnat se se situacemi, paradoxy a rozpory nastolených globalizací a snahou vytvořit alternativní projekt života na Zemi. Předmětem empirického …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta