Tereza Valvodová

Bachelor's thesis

Věrnostní program vybrané značky

The Loyalty Program of the Selected Brand
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá věrnostním programem oděvní společnosti Cama?eu. Cílem je zjistit spokojenost jeho členek s funkcemi, které nabízí, porovnat jej s programy konkurenčních subjektů a nalézt doporučení, na základě kterého by mohlo dojít k zefektivnění programu a zvýšení spokojenosti jeho členek. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická definuje základní pojmy marketingové …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Cama?eu clothing company loyalty programme. The goal is to find out the satisfaction of Cama?eu club members with the features the programme offers, compare it with the programmes of competitors and find recommendations on the basis of which the programme could be more effective and its members more satisfied. The work is divided into a theoretical and a practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zverejniť od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valvodová, Tereza. Věrnostní program vybrané značky. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe