Edita KRÁLOVÁ

Bakalářská práce

Měkké lokalizační faktory města Ústí nad Labem

The soft location factors of the city of Ústí nad Labem
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na obecnou problematiku měkkých lokalizačních faktorů v městském rozvoji, konkrétně ve městě Ústí nad Labem. Práce má za cíl podat ucelený obraz o měkkých lokalizačních faktorech jako jsou image města, městská kultura, volnočasové aktivity, možnosti vzdělávání a též kvalita životního prostředí a orientovat se na možnosti zlepšení těchto měkkých rozvojových faktorů …více
Abstract:
I have titled my bachelor work "The soft location factors of the city of Ústí nad Labem. This work has an objective to view a full picture of soft location factors in development of the city and to point out the main questions of each soft area (city image, city culture, spare-time activities, educational options, or the quality of the living environment).
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Koutský Jaroslav

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management