Hana Hlobilová

Bachelor's thesis

Pojetí smrti ve starší dospělosti: Role soužití s potomkem ve společné domácnosti

The concept of death in older adulthood: The role of coexistence with a descendant in a common household
Abstract:
Tato práce má za cíl zmapovat postoje ke smrti v období starší dospělosti v souvislosti se soužitím s potomky ve společné domácnosti. Základní kladené otázky byly, zda má soužití rodičů s potomky ve starší dospělosti vliv na pojetí smrti rodičů a zda se bojí smrti více jedinci, kteří již s potomky nežijí na rozdíl od těch, kteří s nimi stále sdílejí společnou domácnost. Práce se také zaměřuje na rozdíl …more
Abstract:
The aim of this study is to find out personal attitudes towards the question of death in older adulthood in context of living with own children in same household. Basic questions that were asked were such as if living of children with their parents has any impact on the question of death and if those who don’t live together with their children have stronger fear of death than those who still do. Work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií