RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D.

Doctoral thesis

Toxicita xenobiotik zprostředkovaná přes jaderné receptory

Nuclear receptor mediated-toxicity of xenobiotics
Abstract:
Toxicita cizorodých látek zprostředkovaná přes jaderné receptory je komplexní a složitý problém, který patří k nejzajímavějším a v dnešní době intenzivně studovaným mechanismům účinku v oblasti chronické toxicity. Předkládaná disertační práce se soustředí na studium účinků nových environmentálních polutantů a přírodních látek na signální dráhy aktivované přes jaderné receptory. Hlavní pozornost je …more
Abstract:
livé na peroxisomální proliferační efekty látek než např. hlodavci.
Abstract:
Toxicity dependent on nuclear receptors evoked by toxic agents is a complex and complicated problem. This mechanism belongs to the most important and intensively studied modes of actions of chronic toxicity. Present dissertation concerns the investigation of effects of newly characterized environmental pollutants and natural substances on nuclear signaling pathways. Especially, it is concentrated on …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 10. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 11. 2006
  • Supervisor: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta