Theses 

Úloha Asistentů prevence kriminality – Bc. Liana POSPÍŠILOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Liana POSPÍŠILOVÁ

Master's thesis

Úloha Asistentů prevence kriminality

The task of assistants crime prevention

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na asistenty prevence kriminality, kteří poskytují služby a pomoc občanům ze sociálně vyloučených lokalit a působí v bezpečnostně rizikových lokalitách na území statutárního města Ostrava. Konkrétní výběr kandidátů z řad asistentů prevence kriminality je orientován na respondenty ze sociálně vyloučených lokalit, kteří jsou dlouhodobě a obtížně zaměstnatelní a jsou příslušníky romské menšiny. Cílem této práce je zjistit, jak asistenti prevence kriminality vnímají svou pracovní pozici s ohledem na budoucí profesní vývoj. Jako výchozí metodu k dosažení cíle autorka zvolila studium odborné literatury, zákonů a jiných zdrojů, kterou uplatňuje převážně v kompilační části. Dále v diplomové práci vychází jak z teoretických, tak praktických vědomostí a zkušeností, které byly autorkou získány během dlouholetého působení v oblasti prevence kriminality u Městské policie Ostrava. Ve výzkumné části na základě rozhovorů s asistenty prevence kriminality práce odpovídá na hlavní výzkumnou otázku, a to, jak vnímají asistenti prevence kriminality realizaci úlohy své práce. Pomocí kvalitativního výzkumu jsou prezentovány výstupy obsahující pohled asistentů na společenskou skutečnost problematiky v dané oblasti.

Abstract: The thesis is focused on the Assistants of crime prevention, who provides services and assistance to citizens of socially excluded localities, and operates in the security-risk sites in the territory of the city of Ostrava. The specific selection of candidates from the ranks of Assistants of crime prevention is focused on the respondents from socially excluded localities, who are long term and difficult to employ and are members of the Roma minority. The aim of this work is to determine how Assistants of crime prevention perceive their job position with regard to their future professional development. As the default method to achieve the goal, I chose the study of literature, law and other sources which I apply in the compilation section. My theoretical and practical knowledge and experience I gained during my long-time exposure in the area of crime prevention at the city police of Ostrava are also included in this thesis. In the research part, based on interviews with crime prevention assistants, my work answers the main research question how the work tasks implementation are perceived by the crime prevention assistants. The outputs of the qualitative research present the opinion of the assistants on social issues in the region.

Keywords: Asistent prevence kriminality, prevence kriminality, sociálně patologické jevy, vyloučené lokality.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. Daniel Naivert

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43779 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

POSPÍŠILOVÁ, Liana. Úloha Asistentů prevence kriminality. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 26/5/2019 03:14, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz