Bc. Marcela Dolníková

Master's thesis

Daň z nemovitých věcí a její postavení v rozpočtech obcí Moravskoslezského kraje

Property tax and its position in the budgets of municipalities in the Moravian-Silesian region
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je vyhodnotit postavení daně z nemovitých věcí v rozpočtech jednotlivých obcí Moravskoslezského kraje. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy týkající se daně z nemovitých věcí a rozpočtů obcí. V praktické části je proveden rozbor postavení daně z nemovitých věcí v rozpočtech jednotlivých obcí Moravskoslezského kraje. Dále je provedena analýza uplatněných …viac
Abstract:
The diploma thesis aims to evaluate the position of real estate tax in the budgets of individual municipalities in the Moravian – Silesian region. The theoretical part is characterised by basic concepts relating to real estate tax and municipal budgets. The practical part is an analysis of the position of real estate tax in the budgets of individual municipalities in the Moravian – Silesian region …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/x8lnw/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedúci: Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Silesian University in Opava

School of Business Administration in Karvina

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Economics and Management