Bc. Thi Mai Tang, M.S.

Master's thesis

Proposal of Solutions for Efficient Working Capital Management at Gama Joint Stock Company.

Proposal of Solutions for Efficient Working Capital Management at Gama Joint Stock Company
Abstract:
Working capital is an extremely factor affecting to survival and development of every business. It is necessary to thoroughly understand and analyze in detail to have proper solutions and improve the financial situation of any companies. Therefore, the aim of this Master's thesis is to propose solutions to enhance working capital management in Gama Joint Stock company. The theoretical part of the thesis …more
Abstract:
Pracovní kapitál je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících přežití a rozvoj každého podniku. Proto je nutné důkladně tomuto faktoru porozumět a podrobně jej analyzovat, aby byla identifikována vhodná řešení pro zlepšení finanční situace v podniku. Hlavním cílem diplomové práce je proto navrhnout praktická řešení pro zlepšení řízení pracovního kapitálu v akciové společnosti Gama. Teoretická část práce …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jana Vychytilová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Tang, Thi Mai. Proposal of Solutions for Efficient Working Capital Management at Gama Joint Stock Company.. Zlín, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance